Skip to main content

Privacyovereenkomst

Artikel 1 Inleiding

In dit privacybeleid leggen we uit hoe we met (uw) persoonlijke gegevens omgaan. TeamTV stelt, net als haar eigen diensten, de hoogste normen voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten en andere personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. TeamTV verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven, of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en TeamTV of wanneer TeamTV een gerechtvaardigd belang heeft voor de verwerking op basis van de wet

.

De verwerking van persoonsgegevens door TeamTV is tot een absoluut minimum beperkt. TeamTV zal uw persoonsgegevens nooit op eigen initiatief aan derden verstrekken, behalve in de gevallen die worden beschreven in deze Privacyverklaring

.

Heb je nog vragen over het lezen van deze privacyverklaring? Of wil je weten welke persoonsgegevens TeamTV over jou heeft, of wil je deze laten verwijderen of overdragen? Stuur uw verzoek naar: [email protected].

Artikel 2 Definities

TeamTV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid „Permuta B.V.”, gevestigd aan de Brederostraat 10 te (6824 PA) te Arnhem (Kamer van Koophanhandel: 852583941) treedt op als verantwoordelijke partij voor de uitvoering van dit beleid en als verwerkingsverantwoordelijke van de Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens: alle informatie die herleidbaar is tot een persoon.

Privacyverklaring: het beleid van TeamTV met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit document.

Website: de websites van TeamTV: www.teamtvsport.com.

Artikel 3 Gegevensverwerking

 1. TeamTV verwerkt persoonsgegevens die door u zijn verstrekt, of omdat TeamTV deze van derden verkrijgt in het kader van haar dienstverlening (of een van onze andere verwerkingsdoeleinden). Dit omvat de volgende persoonsgegevens:
 2. Contactgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens;
 3. Betalingsgegevens: naam en rekeningnummer.
 4. Digitale gegevens: IP-adres, locatie, WIFI-netwerk, die door uw apparaat of webbrowser worden verstrekt wanneer u de website bezoekt.
 5. U bent niet verplicht om deze informatie aan ons te verstrekken. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk dat u bepaalde persoonlijke gegevens verstrekt om ons in staat te stellen de door u aangevraagde diensten te leveren.

Artikel 4 Gebruik

 1. De persoonsgegevens die TeamTV ontvangt, worden (uitsluitend) gebruikt:
 2. om de overeenkomst tussen jou en TeamTV uit te voeren;
 3. om een betalingstransactie uit te voeren;
 4. om je op de hoogte te houden van het aanbod van TeamTV door het sturen van een (nieuws) brief;
 5. om contact met je op te nemen als je ons hebt benaderd met een vraag of verzoek;
 6. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om een goede administratie te voeren (facturatie).
 7. De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan (i) noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of (ii) zolang TeamTV op grond van de wet of de daaruit voortvloeiende secundaire wetgeving verplicht is om de Persoonsgegevens te bewaren. Daarna worden uw persoonlijke gegevens verwijderd. TeamTV heeft de volgende voorwaarden gesteld
 8. :
 9. Persoonsgegevens die door u zijn verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst 24 maanden na ontvangst van de persoonsgegevens;
 10. Persoonsgegevens die door u zijn verstrekt voor de wettelijke verplichting om gegevens bij te houden (7 jaar);
 11. Persoonsgegevens die door u zijn verstrekt voor een vraag of verzoek: binnen een jaar nadat uw vraag is beantwoord of aan uw verzoek is voldaan;
 12. Persoonlijke gegevens die u via uw apparaat hebt verstrekt door de website te bezoeken: binnen een jaar na ontvangst;
 13. Persoonsgegevens die worden verstrekt voor het doel van een aanvraag: binnen 14 dagen na het einde van de sollicitatieprocedure.

Artikel 5 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 1. TeamTV zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, behalve in het geval dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u betreffende de levering van de Diensten. Dit omvat persoonsgegevens die nodig zijn om namens u diensten of producten van derden te kopen, of het noodzakelijke gebruik van systemen en software van derden voor de levering van diensten.
 2. Deze informatie wordt (uitsluitend) verstrekt aan de derde partij die TeamTV bijstaat bij de uitvoering van de Dienst of ondersteunende diensten levert voor de uitvoering van de Dienst. Deze persoonlijke gegevens mogen alleen door deze derde partij worden gebruikt ten behoeve van de TeamTV-service. TeamTV legt de afspraken vast die zij met deze derden maakt met betrekking tot de Persoonsgegevens
 3. .

Artikel 6 Cookies

 1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. We kunnen je niet altijd rechtstreeks identificeren op basis van cookies.
 2. Voor
 3. sommige cookies is toestemming vereist. We zullen je hierom vragen door middel van een pop-upvenster. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken. In ons geval zijn dit uitsluitend analytische cookies (Google). We gebruiken deze informatie om rapporten samen te stellen, de website te testen en te verbeteren door het gebruik van onze website te controleren. Deze cookies verzamelen informatie, bijvoorbeeld over het aantal bezoeken per pagina, de duur van het bezoek en hoe vaak op een bepaalde link wordt geklikt
 4. .

Artikel 7 Externe verwijzingen

 1. De website bevat verwijzingen naar andere websites. Als u op deze links klikt, verlaat u onze website en hebben wij geen controle meer over de persoonlijke gegevens die van u worden verzameld. We raden je daarom aan om het privacybeleid van deze organisaties te bekijken.
 2. De website bevat knoppen om pagina's te promoten of te delen op sociale netwerken. Door op deze knop te klikken, wordt u doorgestuurd naar het sociale netwerk, waar ze een cookie plaatsen. Je wordt geadviseerd om de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram te bekijken.

Artikel 8 Jouw rechten

 1. Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens hebt u het recht om:
 2. om uw persoonlijke gegevens op te vragen bij TeamTV;
 3. uw persoonlijke gegevens aanvullen of wijzigen als de persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn;
 4. een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen; en
 5. een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een derde partij door uw verzoek te sturen naar: [email protected].
 6. TeamTV zal binnen veertien (14) dagen op je verzoek reageren.
 7. TeamTV kan de gegevens niet verwijderen als TeamTV wettelijk verplicht is om de gegevens te bewaren waarvan de Persoonsgegevens deel uitmaken. Dit geldt (onder andere) met betrekking tot de boekhoudplicht van TeamTV
 8. .

Artikel 9 Beveiliging

 1. TeamTV neemt zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens van de klant te beschermen tegen verlies, manipulatie, ongeoorloofde toegang, enz.
 2. Als er mogelijk sprake is van een lek van persoonsgegevens, zoals wanneer er sprake is van hacking en/of diefstal, zal TeamTV dit onmiddellijk melden aan de autoriteiten en aan de betreffende persoon in kwestie.

Artikel 10 Wijzigingen in de privacyverklaring

TeamTV behoudt zich alle rechten voor om deze Privacyverklaring (eenzijdig) te wijzigen of bij te werken, indien TeamTV dit passend of noodzakelijk acht in verband met wijzigingen in relevante wet- en regelgeving of zakelijke behoeften, of om tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten.

Bijgewerkte versies worden op de website gepubliceerd en voorzien van een publicatiedatum, zodat u altijd kunt zien wanneer de privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt. We raden je daarom aan om de Privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken.

Versie: 7 augustus 2020